บริษัท กู๊ด คาร์ท โปรดักส์ จำกัด

Good Cart Products Co.,Ltd.

บริษัท กู๊ด คาร์ท โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดำเนินงานด้านการผลิตและจำหน่าย เกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อยย้ายต่างๆ ทั้งแบบสแตนเลสและเหล็ก พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำงาน สั่งทำและดัดแปลงตามแบบของลูกค้า ( Make to Order ) เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมและโรงพยาบาล ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด บริษัทมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ รวมถึงงานด้าน บริการ ด้านราคาของสินค้า ให้เกิดความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง